Voedingscentrum: ook goede voeding levert te weinig vitamines

20-10-2008 Ook al eet je keurig volgens de Schijf van Vijf, dan nog krijg je onvoldoende vitamines en mineralen binnen. Dat blijkt uit documenten van het officiële voorlichtingsorgaan het Voedingscentrum.

De voorlichters van het Voedingscentrum, de stichting die de publieksvoorlichting over voeding verzorgt, roepen graag dat vitaminepillen overbodig zijn. ‘Wie gezond en gevarieerd eet, krijgt ruim voldoende vitamines en mineralen binnen’, zo luidt het officiële standpunt. Die stelling klopt echter niet, aldus een serieuze bron: het Voedingscentrum zelf! Dat blijkt als je de rapporten van het Voedingscentrum nauwgezet leest. Dus: de voedingsadviezen van het Voedinsgcentrum sporen niet met de feiten waar de organisatie zelf over beschikt.

Dr Gert Schuitemaker, hoofdredacteur van het vitaminevakblad Ortho en een van de adviseurs van De houdbare man, stuurde daarom op 16 juni j.l. een brandbrief naar de leden van de Tweede Kamer. Lees en huiver (en houd je aan Regel 5 van De houdbare man: Slik als een Amerikaan):

‘De ‘Schijf van Vijf’, dé leidraad voor gezond, lekker en veilig eten zoals het Voedingscentrum stelt, voorziet niet meer in de vitamine- en mineralenbehoefte van grote groepen Nederlanders. Ik zou u met deze mededeling niet lastiggevallen, ware het niet dat de bron van deze constatering het Voedingscentrum zélf is in zijn rapport ‘Richtlijnen goede voedselkeuze’ (2007). Dit rapport is direct afgeleid van de ‘Richtlijnen goede voeding’ (2006) van de Gezondheidsraad.

Ook al houdt de Nederlander zich strikt aan de Schijf van vijf, hij zal er niet in slagen om voldoende binnen te krijgen van zes belangrijke micronutriënten: foliumzuur, vitamine D, vitamine A, ijzer, selenium en zink. Let wel: volgens het rapport van het Voedingscentrum! Daar komt bij dat uit een ouder rapport van de Gezondheidsraad (‘Enkele belangrijkeontwikkelingen in de voedsel-consumptie’, 2002) blijkt dat slechts 1,8% van de Nederlanders eet volgens de Richtlijnen Goede Voeding. Ook dit feit heeft nooit de aandacht gekregen die het verdient.

Er is structureel iets mis met de voedingsvoorlichting in Nederland. Al tientallen jaren loopt de voorlichting achter de feiten aan. Dit heeft ernstige consequenties, zoals blijkt uit het voorbeeld foliumzuur. In 1960 werd op basis van dierproeven al vermoed dat een foliumzuurtekort het risico van een open ruggetje bij de foetus vergroot. In 1965 werd dit vermoeden bevestigd door een humane studie. Begin jaren tachtig bleek uit een interventiestudie dat foliumzuur bij vrouwen de kans op een baby met een open ruggetje significant verlaagt. Pas in 1995, nadat in 1991 een grote multicenter-studie was uitgevoerd, startte in Nederland de publiekscampagne gericht op vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Jarenlang was de Nederlandse vrouw verstoken gebleven van informatie en werden in Nederland jaarlijks 300 baby’s met een open ruggetje geboren. Terwijl dit aantal met de helft had kunnen worden teruggedrongen bij een adequate voorlichting.

Een analoge situatie doet zich nu voor met vitamine D. Vóór 1997 was de ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) voor volwassenen nog 0 tot 100 IE. Deze hoeveelheid is momenteel opgetrokken naar 100 IE. Vitamine D-onderzoekers (Garland FC, University of California San Diego; Heaney RP, Creighton University, Omaha; Vieth R, University of Toronto, Holick MF, Boston University) zijn tot de conclusie gekomen dat de ADH voor populaties in gematigde klimaatzones 10 x hoger behoort te zijn (1000 IE). Onderzoek in Nederland laat zien dat vooral personen met een donkere huid een vitamine D-tekort hebben. Vitamine D is een beschermende factor tegen botontkalking, autoimmuunziekten (multiple sclerose, artritis), hartfalen en ook kanker. In een zeer recent onderzoek is vastgesteld dat vitamine D kinderen beschermt tegen de ontwikkeling van diabetes type-1 (juveniele diabetes).

Het blijkt dat al tientallen jaren grote groepen Nederlanders tekorten hebben aan een of meer voedingsstoffen en dat dit ernstige consequenties heeft voor de volksgezondheid. Dit feit alléén is al ernstig genoeg om onder uw aandacht te brengen. Maar daarenboven schiet de voedingsvoorlichting in Nederland ernstig tekort.

Ik vraag u daarom u hierover te informeren. Tot nadere informatie ben ik altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Dr. Gert E. Schuitemaker, Hoofdredacteur Orthomoleculair Magazine

In het boek De houdbare man, praktische gids voor een eeuwige jeugd, vind je meer feiten en tips over anti-aging voor mannen. Bestel nu via Bol.com.