Laag testosteron verhoogt je sterfterisico 2

Mannen met een lage testosteronspiegel hebben een grotere kans om te sterven dan mannen met een normaal gehalte van het mannelijke geslachtshormoon. Twee nieuwe studies bevestigen dit belangrijke feit.

Wie ‘De houdbare man' heeft gelezen, weet dat de productie van het mannelijke geslachtshormoon testosteron geleidelijk afneemt naarmate je ouder wordt. Deze afname wordt in verband gebracht met tal van ouderdomskwalen, zoals broze botten, meer vet, minder spieren, depressie, geheugenstoornissen, hart- en vaatziekte en niet te vergeten een verschrompelend libido. Als de testosteronspiegel onder het gemiddelde peil zakt, heb je bovendien een verhoogde kans om dood te gaan.
Een Amerikaanse studie uit 2006 onder 858 mannen gaf al  aan dat vergeleken bij veertigplussers met een gezonde hormoonspiegel, veertigplussers met weinig testosteron minstens 69 procent meer kans hebben om in de volgende 4,5 jaar te overlijden.

In 2007 verschenen opnieuw studies die een verband laten zien tussen weinig testosteron en een verhoogde overlijdenskans.

Studie 1
Europese onderzoekers namen de relatie tussen testosteron, kanker en hart- en vaatziekte van ruim tienduizend gezonde 40-plus mannen (40-79 jaar)onder de loep. Dat deden ze door een paar jaar te wachten tot een aantal van hen was overleden, en hun testosteronspiegel te vergelijken met die van een aantal overgebleven gezonde mannen. Vervolgens gingen ze stoeien met cijfers. Daaruit concludeerden zij:

-Mannen in de groep met de hoogste testosteronspiegel hadden gemiddeld een 41 procent lagere overlijdenskans dan mannen met de laagste testosteronspiegel

-Mannen in de groep met de hoogste testosteronspiegel hadden gemiddeld een 47 procent lagere kans om aan hart- en vaatziekte te overlijden.

-Een lage testosteronspiegel is daarmee evenzeer een voorspellende factor voor sterfte door hart- en vaatziekte als de klassieke risicofactoren hoog cholesterol en hoge bloeddruk.

-Mannen in de groep met de hoogste testosteronspiegel hadden gemiddeld een 29 procent lagere kans om aan kanker te overlijden.

Volgens de auteurs van deze studie ligt de conclusie voor de hand dat mannen met een lage testosteronspiegel hun risico op een voortijdige dood kunnen verkleinen door testosteron te gaan smeren of spuiten. Ze manen echter tot voorzichtigheid, omdat de langetermijneffecten van testosteronsuppletie nog onvoldoende onderzocht zijn.

Studie 2
Amerikaanse onderzoekers bepaalden de testosteronspiegel van 794 50-plus mannen (50 tot 91 jaar) en volgden hen ongeveer 18 jaar. Vervolgens keken ze naar wie er waren overleden en wie niet, en sloegen aan het rekenen. Ze verdeelden de mannen in drie groepen: mannen met de laagste, mannen met een gemiddelde en mannen met de hoogste testosteronspiegel.

- Mannen in de groep met de laagste testosteronspiegel hadden een 33 procent hogere kans om aan wat dan ook dood te gaan dan mannen met de hoogste testosteronspiegel.

-Mannen met het metaboolsyndroom (o.a. gekenmerkt door een dikke buik, hoge bloeddruk, hoog bloedsuikergehalte, ongunstige bloedvetten) hadden een driemaal grotere kans op een (te) lage testosteronspiegel.

-Mannen die met het metaboolsyndroom plus een lage testosteronspiegel kampten, hadden meer interleukine-6 en C-reactief proteine in hun bloed. Deze stoffen duiden op de aanwezigheid van chronische, laaggradige ontstekingsprocessen in het lichaam. In DHM kun je lezen dat dit een slecht teken is voor je hart en vaten.

-Mannen die een of meer alcoholische drankjes per dag namen, hadden een bijna tweemaal grotere kans op een lage testosteronspiegel vergeleken bij mannen die minder of helemaal niet dronken.

Ook de auteurs van deze studie waarschuwen dat het nog te vroeg is om oudere mannen extra testosteron te gaan voorschrijven.

In hoofdstuk 6 van De houdbare man (‘Houd je hormonen op peil') kun je lezen dat steeds meer medici wél geloven in het nut en de veiligheid van testosteronsuppletie. Tegenstanders van testosterontherapie zijn bang dat extra testosteron de kans op (prostaat)kanker verhoogt. In deze studies gaan een hoge testosteronspiegel en een kleinere kans op kanker echter hand in hand.

Tip
In DHM worden methoden aangereikt om de lichaamseigen testosteronproductie op natuurlijke wijze op een gezond peil te houden.

In het boek De houdbare man, praktische gids voor een eeuwige jeugd, vind je meer feiten en tips over anti-aging voor mannen. Bestel nu via Bol.com.

Bronnen
Laughlin GA et al. 'Androgen Deficiency and All-Cause Mortality in Older Men: The Rancho Bernardo Study'.  Abstract 55-2, presented at the Endocrine Society 2007 Annual Meeting June 5.

Shores M et al. 'Low serum testosterone and mortality in male veterans'.  Archives of Internal Medicine 2006; 166:1660-1665.

Khaw K-T, et al 'Endogenous testosterone and mortality due to all causes, cardiovascular disease, and cancer in men: European Prospective Investigation Into Cancer in Norfolk (EPIC-Norfolk) prospective population study'. Circulation 2007;